Trung tâm đào tạo tiếng Nhật


Trung tâm đào tạo tiếng Nhật của công ty trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Ngoài chức năng đào tạo tiếng Nhật cũng như các kiến thức chuyên môn cho thực tập sinh, Trung tâm còn tiến hành đào tạo tiếng Nhật và văn hóa Nhật cho các sinh viên thông thường nhằm đóng góp vào sự hiểu biết chung giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Dưới sự giảng dạy nhiệt tình và nghiêm khắc của đội ngũ giáo viên người Nhật giàu kinh nghiệm (4 người) và giáo viên người Việt (10 người), Trung tâm luôn chú trọng vào việc phát huy kỹ năng nghe và đàm thoại của học viên.


Nội dung đào tạo

  • Tiếng Nhật, Văn hoá Nhật.
  • Truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.
  • Nội dung cơ bản liên quan về pháp luật lao động, hình sự, dân sự của Việt Nam và Nhật Bản.
  • Nội dung các hợp đồng liên quan giữa TTS – Glotech – Tổ chức tiếp nhận.
  • Kỷ luật lao động – An toàn, Vệ sinh lao động.
  • Phong tục tập quán, cách thức ứng xử trong lao động và đời sống.
  • Cách sử dụng các phương tiện giao thông đi lại, mua bán, thiết bị phục vụ sinh hoạt hằng ngày tại Nhật.
  • Các vấn đề cần phòng, tránh trong thời gian sống và làm việc tại Nhật.
  • Ôn tập, kiểm tra cuối khóa.

kyoiku


Thời khoá biểu ( Từ thứ 2 – thứ 6)

Buổi sáng Buổi chiều
Thời gian Nội dung Thời gian Nội dung
5:30 〜 6:30 Thể dục 13:00 〜 13:45 Tiết 1
6:30 〜 7:30 Vệ sinh cá nhân, Ăn sáng 14:00 〜 14:45 Tiết 2
7:30 〜 8:00 Chuẩn bị bài lên lớp 15:00 〜 15:45 Tiết 3
8:00 〜 8:45 Tiết 1 16:00 〜 17:30 Thể thao
9:00 〜 9:45 Tiết 2 17:30 〜 18:30 Vệ sinh cá nhân
10:00 〜 10:45 Tiết 3 18:30 〜 19:30 Ăn tối
11:00 〜 12:00  Ăn trưa 20:00 〜 21:30 Tực học
    21:30 〜 22:30 Tự do
    22:30 〜 Tắt điện đi ngủ

ảnh glotech