Công bố kết quả bảng xếp hạng doanh nghiệp xuất khẩu lao động năm 2016

Công bố kết quả bảng xếp hạng doanh nghiệp xuất khẩu lao động năm 2016

Sáng ngày 17/4/2017. Hiệp hội Xuất khẩu Lao động Việt Nam (VAMAS) phối hợp

với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá việc thực hiện

Bộ Quy tắc ứng xử COC-VN lần thứ 4 và công bố kết quả xếp hạng năm 2016 đối

với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhân lực đi làm việc có

thời hạn ở nước ngoài.

Kết quả xếp hạng bao gồm:

– 37 Doanh nghiệp hạng 5 sao

– 41 Doanh nghiệp hạng 4 sao

– 08 Doanh nghiêp hạng 3 sao.

Công ty Cổ phần Bách nghệ Toàn Cầu (Glo – tech) liên tiếp trong 2 năm 2015 và

2016 được xếp hạng 5 sao, được đánh giá là một trong những doanh nghiệp uy tín,

xếp hạng cao trong ngành XKLĐ. Kết quả này là sự thành công của Ban

lãnh đạo Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã đoàn kết, nỗ lực xây

dựng Glo – Tech ngày càng phát triển và bền vững.

FullSizeRender

Gửi