Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Bộ máy Công ty hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Người đại diện theo pháp luật:

Tổng Giám đốc: Trần Xuân Thủy

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

Danh sách nhân viên các phòng nghiệp vụ:

  1. Phòng hành chính nhân sự:

Trưởng phòng: Lê Thị Hồng Gấm

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

  1. Phòng kế toán:

Kế toán trưởng: Nguyễn Hà Ninh

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

  1. Phòng Đài Loan

Trưởng phòng phụ trách thị trường Đài Loan: Trần Kim Vân

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

Phó phòng phụ trách quản lý lao động: Đặng Thị Linh

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

  1. Phòng Châu Âu

Phó Tổng giám đốc phụ trách thị trường Châu Âu: Trần Thị Minh Thu

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

Phụ trách quản lý lao động: Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

  1. Phòng Nhật Bản

Trưởng phòng Nhật Bản: Trương Mạnh Hà

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

Phụ trách quản lý lao động: Nguyễn Khánh Linh

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

  1. Phòng thị trường

Trưởng phòng: Nguyễn Thu Hiền

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

  1. Chi nhánh Hà Nội: (hoạt động về Thuyền viên Hàn Quốc)

+ Giám đốc chi nhánh: Nguyễn Thanh Thủy

- Điện thoại: 024 37676352

- Email:thuy@gloteh.com.vn

+ Cán bộ phụ trách hành chính: Lê Viết Kỷ

+ Cán bộ phụ trách kế toán: Dương Thị Bích Diệp

+ Cán bộ phụ trách thị trường: Nguyễn Thanh Thủy

- Điện thoại: 024 37676352

- Email: thuy@gloteh.com.vn

  1. Trung tâm đào tạo

Giám đốc trung tâm: Nguyễn Thị Bích Liên

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

Phó Giám đốc trung tâm: Ngô Duy Chung

Điện thoại: 024 37676352

Email: thuy@glotech.com.vn

6.1. Bộ phân đào tạo

6.1.1. Giáo viên dạy ngoại ngữ

- Ngô Duy Chung (tiếng Nhật)

- Đông Văn Tân (tiếng Nhật)

- Hoàng Huy Chiến (tiếng Nhật)

- Ngô Hồng Vân (tiếng Nhật)

- Đặng Thị Linh (tiếng Trung - Đài Loan)

- Đặng Thị Oanh (tiếng Anh)

6.2. Bộ phận quản sinh

- Trần Đình Lượng

- Trần Minh Đước

- Trần Ngọc Bàng

  1. Văn phòng đại diện tại Nhật Bản

Người phụ trách: Dương Văn Trung

Điện thoại/Line: +81 80-5262-2868

Email: trungbg2868@gmail.com