Hình ảnh các em học sinh Việt Nam (Glo-Tech) tại Nhật bản- 4/2017

Hình ảnh các em học sinh Việt Nam (Glo-Tech) tại Nhật bản- 4/2017

2022-05-13 11:25:14

Những ngày đầu tại đất nước Mặt Trời Mọc của các em học sinh Việt Nam (Glo-Tech) tại trường HỌC VIỆN QUỐC TẾ CODO- Khóa nhâp học tháng 4/2017.

-Du học Nhật bản với GLO-TECH để gửi trọn niềm tin vào tương lai-

FullSizeRender

Gửi