Tổng Quan du học Nhật Bản

Việt nam và Nhật Bản ngày càng gắn bó trên mọi phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục. Du học Nhật Bản hiện nay đang ngày cang thu hút được đông đảo bạn trẻ Việt Nam. Công ty Glotech luôn mong muốn là cầu nối giữa du học sinh và các nhà Trường tại Nhật Bản để cùng nhau phát triển hợp tác…
16-05-2022