Xuất khẩu lao động


Glotech luôn chú ý việc đào tạo rèn luyện ý thức kỷ luật, giảng giải những điều thực tế về công việc, cuộc sống tại Nhật để cho Thực tập sinh (TTS) hiểu và kết hợp cùng gia đình và địa phương của TTS động viên, giáo dục để TTS hoàn thành tốt công việc, tránh các vi phạm.

  • Tìm hiểu tư cách ứng viên ngay từ khi đến đăng ký sơ tuyển, kiểm tra thành tích và đạo đức trong quá trình học tập, tính kỷ luật, sức khỏe, mục đích khi tham gia.
  • Kết hợp cùng gia đình với địa phương nơi lao động sinh sống để gắn kết trách nhiệm các bên với nhau nhằm hạn chế vi phạm hợp đồng, bỏ trốn.
  • Ký hợp đồng bảo lãnh với bên thứ 3.
  • Cập nhật thông tin thực tập sinh, thường xuyên động viên, thăm hỏi và giải quyết ngay những phát sinh nhỏ nhất ở nơi làm việc, sinh hoạt.
  • Phổ biến và phân tích cho người lao động, gia đình họ hiểu rõ những quy định của pháp luật Việt nam, Nhật bản về việc xử phạt đối với lao động khi vi phạm hợp đồng.
  • Phối hợp cùng nghiệp đoàn thăm hỏi các công ty tiếp nhận và TTS theo định kỳ.
  • Giải thích các quyền lợi thực tập sinh được hưởng khi hoàn thành hợp đồng sẽ được hưởng như: giới thiệu người thân, trở lại Nhật học tập theo con đường Du học, làm việc tại các công ty Nhật ở Việt Nam…
  • Giải quyết các phát sinh ngay khi mới bắt đầu.